Bureau Werk is per 1 januari 2018 opgegaan in Werkom, het leerwerkbedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. De service en begeleiding aan werkzoekenden en werkgevers is hetzelfde gebleven.

Bent u een werkgever met vacatures en/of arbeidsgerelateerde vragen? Dan kunt zich wenden tot het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek Waterland via: www.wspzaanstreek-waterland.nl / 0888 98 21 29.

Meer weten over de mogelijkheden via Werkom? Kijk dan op www.werkom.nl of bel naar 0299 46 93 69.

Werkom

Werkom werkt voor iedereen! Voor ieder mens dat werk zoekt. Voor iedere organisatie die (extra) werknemers nodig heeft. Werkom staat daarbij voor verbinding. De verbinding van mens(ontwikkeling), werk(perspectief) en de arbeidsmarkt. Werkom brengt mensen en organisaties bij elkaar om mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt die graag willen werken, weer aan het werk te krijgen en duurzaam aan het werk te houden. Op deze verbindende manier wordt door Werkom invulling gegeven aan de taken vanuit de Participatiewet die in opdracht van de gemeenten Zaanstad en Purmerend worden uitgevoerd. Werkom is hiermee het leerwerkbedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Het leerwerkbedrijf dat werkt voor iedereen!